motyl
logo

Administracja Wirtualnego Cmentarza

Firma Pragmator

02-497 Warszawa

ul. Ryżowa 84/86 m. 4

NIP 5251049638,

REGON 015167412

admin@wirtualnycmentarz.pl

tel ( 48) 601 29 22 59

Regulamin Wirtualnego Cmentarza

 1. Wirtualny Cmentarz jest miejscem pamięci o zmarłych.
 2. Dane osobowe przechowywane są w postaci elektronicznej.
 3. Przechowywanie danych jest usługą odpłatną.
 4. Koszt usługi określony jest w Cenniku, który jest integralną częścią Regulaminu.
 5. Dane osobowe umieszczone zostają w Wirtualnym Cmentarzu po dokonaniu stosownej opłaty.
 6. Opłata za wprowadzenie danych jest opłatą jednorazową, która może być dokonana kartą kredytową lub elektronicznym przelewem bankowym.
 7. Transakcja może zostać anulowana w ciągu 10 dni od daty dokonania wpisu. Wpłacona kwota zostanie wówczas zwrócona na wskazane konto po potrąceniu 20% kosztów manipulacyjnych, a dane zostaną usunięte z bazy.(nie dotyczy płatności sms)
 8. Po upływie 10 dni od daty wpisu transakcję uważa się za zawartą, a opłata nie podlega zwrotowi.
 9. Czas przechowywania danych wprowadzonych do systemu nie jest określony. Dane będą przechowywane do końca istnienia systemu.
 10. Osoba wprowadzająca dane ma prawo je zmienić lub usunąć z bazy. Usunięcie powoduje skutki nieodwracalne.
 11. Osoba wprowadzając dane otrzyma login i hasło, które pozwolą modyfikować zapis na Wirtualnym Cmentarzu.
 12. Regulamin obowiązuje na czas nieoznaczony.
 13. Odpowiedzialność za treść na nagrobkach i epitafiach ponosi wyłącznie osoba wprowadzająca dane.
 14. Administracja Cmentarza zastrzega sobie prawo usunięcia w części lub całości danych wprowadzonych do bazy, jeżeli zawierają one treści obelżywe, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z obowiązującym prawem (np. wprowadzenie danych osoby żyjącej bez jej zgody lub osoby fikcyjnej).
 15. Osoba żyjąca wprowadzając swoje dane do Wirtualnego Cmentarza przenosi obowiązek umieszczenia daty śmierci na osoby trzecie, które zostaną o tym fakcie powiadomione pocztą elektroniczną przez Administratora Wirtualnego Cmentarza.
 16. Dane z Wirtualnego Cmentarza może usunąć osoba, która je wprowadziła lub Administrator Cmentarza w sytuacjach określonych w pkt 14.
 17. Osoba żyjąca wprowadzając swoje dane do bazy Wirtualnego Cmentarza wyraża równocześnie zgodę na ich przetwarzanie w oparciu o funkcjonalność Wirtualnego Cmentarza.
 18. Na jednym Cmentarzu mogą znaleźć się groby osób odmiennej wiary, co nie wynika z działania mającego na celu naruszenie czyichkolwiek dóbr lub przekonań. Jest to wynik zastosowanych reguł, na które użytkownik serwisu ma wpływ i może je dowolnie ustalać.
 19. Administrator Wirtualnego Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za materiały informacyjne (zdjęcia i treści) wykorzystane w serwisie przez osoby trzecie.
 20. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006