Regulamin

 

ADMINISTRACJA WIRTUALNEGO CMENTARZA

Firma Pragmator

02-497 Warszawa

ul. Ryżowa 84/86 m. 4

NIP 5251049638,

REGON 015167412

(+48) 601 29 22 59

 

Regulamin Wirtualnego Cmentarza

1. Wirtualny cmentarz jest miejscem przechowywania pamięci o zmarłych. 

2. Dane przechowywane są w postaci elektronicznej.

3. Przechowywanie danych jest usługa odpłatną. 

4. Koszt usługi określony jest w cenniku, który jest integralną częścią Regulaminu.

5. Czas świadczenia usługi ( abonament) określony jest w cenniku. 

6. Użytkownik to osoba żyjąca, która dokonała rejestracji w systemie Wirtualnego Cmentarza.

7. Usługa może zostać przedłużona przez Użytkownika na dalsze okresy.

8. Użytkownik zostanie powiadomiony o terminie wygaśnięcia usługi. ( Nie dotyczy  kwiatów i zniczy).

9. Jeżeli usługa nie zostanie przedłużona dane osób zmarłych zostaną ujawnione tylko w formie zapisu w Księdze zmarłych, bez możliwości edycji grafiki.

10. Dane zmarłych wprowadzone do systemu przed sierpniem 2020 uważa się za dane wprowadzone na zawsze. Nie podlegają ograniczeniom abonamentowym. 

11. Dane osób zmarłych wraz z opisem, materiałami  graficznymi i fotograficznymi zostaną opublikowane po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem. 

12. Dane Użytkownika są chronione zgodnie ze standardami RODO. ( patrz „Polityka przetwarzania danych osobowych”)

13. Dane osób zmarłych nie są chronione (patrz „Aspekt prawny”)

14. Użytkownik odpowiada za informacje zamieszczone o osobie zmarłej.

15. Użytkownik zarządza danymi wprowadzonymi przez siebie i treścią dopisaną przez osoby trzecie. 

16. Administrator Wirtualnego Cmentarza może ingerować w treść opisów jeżeli zawierają informacje nieprawdziwe, obelżywe, zawierają wulgaryzmy lub dotyczą osób żyjących które nie wyrażają zgody na ich publikowanie. 

17. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia jej wykonania. Opłata zostanie zwrócona na wskazany rachunek. Po 14 dniach usługę uważa się za wykonaną.

18. Na jednym cmentarzu mogą znaleźć się groby osób odmiennej wiary. Nie wynika to z celowego działania mającego na celu naruszenie czyichkolwiek dóbr lub przekonań. Jest to wynik zastosowanych reguł programistycznych.  Użytkownik może wybrać regułę cmentarza przy zakładaniu pochówku.  

19. Rozliczenia transakcji dokonuje się za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro SA. Administrator Wirtualnego Cmentarza nie ma wglądy do numeru rachunku bankowego ani karty kredytowej Użytkownika.

20. Reklamacje,usterki i błędy należy zgłaszać Administratorowi Wirtualnego Cmentarza na adres admin@wirtualnycmentarz.pl . Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 48 godzin, licząc od najbliższego dnia roboczego.